Показать сообщение отдельно
Гость
- 28.09.2012 - 21:00
42-Кузьмич >
Тебе тоже пролілі мозгі.
Главная і едінственная задача коллектівізаціі і Голодомора унічтоженіе частной собственності на землю
і средства проізводства на селе.Баста.
Превратілі крестьян в колхозных рабов,которые бесплатно работалі на псоветскую сістему.
Где наши свободолюбивые кулаки-фермеры?
Дык псоветы десятілетіямі іх выводілі/унічтожалі.
Откуда же і взятся?